Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 214
Tổng lượt truy cập: 252290
Văn bản
Danh mục Văn bản
Tên Văn bản Số ký hiệu Cơ quan ban hành Thời gian ban hành
Thông tư quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú 52/2017/TT-BYT Bộ Y tế 29/12/2017
Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 105/2014/NĐ-CP Chính phủ 15/11/2014
Quyết định Về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch 73/2011/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 28/12/2011
Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược 54/2017/NĐ-CP Chính Phủ 08/5/2017
Luật Dược 2016 105/2016/QH13 Quốc Hội 06/4/2016
Thông tư quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 15/2016/TT-BYT Bộ Y tế 15/05/2016
Thông tư liên tịch Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ Thông tư liên tịch Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên qua 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH BỘ Y TẾ - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 30/06/2016
Nghị định Quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế 90/2016/NĐ-CP Chính Phủ 01/07/2016
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực y tế 14/2016/TT-BYT Bộ Y tế 12/5/2016
Thông tư quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 07/2016/TT-BLĐTBXH Bộ LĐTBXH 15/5/2016
Quy chế về kê đơn thuốc trong điều trị ngoại trú 05/2016/TT-BYT Bộ Y tế 29/02/2016
Thông tư quy định Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 59/2015/TT-BLĐTTXH Bộ LĐTBXH 29/12/2015
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 115/2015/NĐ-CP Chính Phủ 11/11/2015
Thông tư quy định về trang phục y tế 45/2015/TT-BYT Bộ Y tế 30/11/2015
Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện 21/2013/TT-BYT Bộ Y tế 08/8/2013
Nghị Định Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” 41/2015/NĐ-CP Chính Phủ 05//5/2015
Luật Dược 34/2005/QH11 Quốc Hội 14/6/2005
Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính Phủ quy định về miễn, giảm học phí, hổ trợ chi phí học tập 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội 30/5/2014
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2010 của Chính Phủ quy định về miễn, giảm học phí, hổ trợ chi phí học tập 74/2013/NĐ-CP Chính phủ 15/7/2013
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012 /TT -BGDĐT 08/2015/TT - BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 21/4/2015
Đầu trang Trước  1 2   Sau  Cuối trang