Thông báo
Bảng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang chính thức áp dụng từ ngày 19/9/2016 (Bổ sung ngày 22/11/2017)
Bảng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang chính thức áp dụng từ ngày 19/9/2016 (Bổ sung ngày 22/11/2017)

 Xem giá các dịch vụ tại đây

 

Bài viết liên quan