Thông báo
Bảng giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang chính thức áp dụng từ ngày 19/09/2016

 Xem bảng giá tại đây

Bài viết liên quan