Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 165
Tổng lượt truy cập: 252241
Hoạt động - Sự kiện
Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2018
Ngày 28 tháng 12 năm 2017, Tại Hội trường Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2018.

 

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của viên chức bệnh viện trong hội nghị:

 

 


 

Thực hiện nội dung thông tư số 01/2016 ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ hướng dẫn số 60/HD-LĐLĐ ngày 19/10/2015 của Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức; Hội nghị Người lao động và đối thoại tại nơi làm việc.
Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang đã tổ chức Hội Nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 nhằm đánh giá một năm thực hiện Nghị quyết năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 đồng thời phát động phong trào thi đua 2018 cho toàn thể công chức viên chức bệnh viên.
Hội nghị đã dân chủ thảo luận, bàn các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của bệnh viện và công đoàn cơ sở, thực hiện công khai dân chủ, minh bạch trong kế hoạch công tác phục vụ bệnh nhân, công tác tài chính của bệnh viện, đồng thời Công đoàn phát động thi đua trong công nhân viên chức lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Cũng trong Hội nghị đồng chí Phan Chí Dũng đại diện cho Ban Thanh tra nhân dân đã thông qua báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018.
Với kết quả hoạt động năm 2017 Bệnh viện bình xét thi đua năm 2017 có 11 chiến sĩ thi đua cơ sở, 113 lao động tiên tiến/188 biên chế.

Kết thúc Hội nghị Đồng chí Lê Duy Biên, Phó Bí thư chi bộ, Giám đốc bệnh viện  thông qua nghị quyết Hội nghị trước toàn thể cán bộ. công chức,  viên chức và được sự thống nhất cao.

Bài và Ảnh: Duy Minh.

 

Bài viết liên quan