Bệnh Viện Tâm Thần Tiền Giang


Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 59
Tổng lượt truy cập: 245245
Hoạt động - Sự kiện
Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức Bệnh viện Tâm thần năm 2017
Ngày 12 tháng 01 năm 2017, Bệnh viện Tâm thần tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

 

 

Đoàn viên Chi Đoàn Liên cơ quan Bệnh viện tâm thần phục vụ văn nghệ

Ảnh: Duy Minh.

Bài viết liên quan