Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 105
Tổng lượt truy cập: 228685
Đoàn Cơ Sở
Ngày 27/6/2015, Đoàn viên thanh niên Bệnh viện Tâm thần đã tổ chức chuyến về nguồn tại Đền thờ Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân ở xã Hòa Tịnh – Chợ gạo – Tiền Giang.