Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 172
Tổng lượt truy cập: 252248
Qúa trình xây dựng và phát triển
Vào ngày 18/4/1995, theo quyết định số 884/QĐUB của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Trạm Tâm thần đã được thành lập, biên chế vào thời điểm này có 08 cán bộ, công nhân, viên chức, lao động.