Khoa Dinh dưỡng
Khoa được thành lập theo Quyết định số 617/QĐ.SYT ngày 15/8/2008 của Sở Y tế Tiền Giang.
SKĐS - Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, cho nên không thể áp dụng các món ăn của người lớn cho trẻ em được, nhất là với các cháu bé dưới 5 tuổi.