Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 185
Tổng lượt truy cập: 252261
Phòng Điều dưỡng
Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang được thành lập từ ngày 25/11/2004 theo Quyết định số 1307/QĐ.YT của Sở Y tế Tiền Giang