Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 211
Tổng lượt truy cập: 252287
Tài chính kế toán
Phòng Tài chính - Kế toán Bệnh viện Tâm thần thành lập theo Quyết định số 1779/QĐ - YT ngày 06/6/2002 của Sở Y tế Tiền Giang.
Căn cứ Công văn số 4058/UBND-VX ngày 21/08/2009 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tiền Giang, công văn số 1903/SYT-KHNV ngày 26/08/2009 của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang và Công văn số 1262/STC-NS ngày 10/08/2009 về việc thống nhất phương án hoạt động dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.