Chuyên mục
Hoạt động - Sự kiện
Thống kê truy cập
Hôm nay: 190
Tổng lượt truy cập: 252266
Chi bộ
Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Chi Bộ Bệnh viện tổ chức lể kết nạp đảng viên cho hai quần chúng Huỳnh Tấn Tài và Nguyễn Thị Bé Trăm vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 15/9/2017, tại Hội trường Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang được sự thống nhất của Đảng Ủy Sở Y tế, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020.
Ngày 16 tháng 8 năm 2017, Chi Bộ Bệnh viện tổ chức lể kết nạp đảng viên cho hai quần chúng Đỗ Nguyệt Sang và Trương Thị Thủy vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 14 tháng 02 năm 2017, toàn thể Đảng viên chi bộ, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, Ban Chấp hành Chi đoàn liên cơ quan bệnh viện đã tham gia hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết trung ương IV của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII tại Hội trường Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang.
Ngày 03 tháng 2 năm 2017, tại Hội trường Bệnh viên Tâm thần Tiền Giang, Chi Ủy Chi Bộ Bệnh viện đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đầu trang Trước  1 2   Sau  Cuối trang